Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring BudgetVertalingOnline

BudgetVertalingOnline, gevestigd aan Paulinastraat 55, 2595 GH Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Contactgegevens:
https://www.budgetvertalingonline.nl
Paulinastraat 55
2595 GH Den Haag
0638749217

Privacy and cookie statement BudgetVertalingOnline privacy- en cookieverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

BudgetVertalingOnline verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@budgetvertalingonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BudgetVertalingOnline verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • BudgetVertalingOnline analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • BudgetVertalingOnline verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres: overeenkomst en wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kan BudgetVertalingOnline geen opdrachten opleveren, contact opnemen m.b.t. de opdracht, facturen opmaken, en aangifte doen bij de Belastingdienst.

Grondslag IP-adres, locatiegegevens, gegevens over je activiteiten op onze website, gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen: toestemming. Op de eerste webpagina geeft de bezoeker hiervoor toestemming. Deze gegevens worden gebruikt voor analytische en commerciële doeleinden, het tonen van advertenties en het aanbieden van delen via social media.

Geautomatiseerde besluitvorming

BudgetVertalingOnline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BudgetVertalingOnline) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BudgetVertalingOnline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als u een contact- of offerteformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Voor gegevens die de Belastingdienst nodig heeft, geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

BudgetVertalingOnline verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BudgetVertalingOnline blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BudgetVertalingOnline gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BudgetVertalingOnline gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

BudgetVertalingOnline maakt o.a. gebruik van de plugins AddToAny Share Buttons om het delen met social media mogelijk te maken, Google Analytics om het websitebezoek te meten, Google AdSense om niet-gepersonaliseerde advertenties te tonen, LinkPizza-Manager om advertenties te tonen (slaat alleen bezoekersaantallen op), MailChimp om na dubbele opt-in nieuwsbrieven te versturen, WP Live Chat Support Pro voor een chatmogelijkheid tijdens websitebezoek, WP Statistics om het websitebezoek te meten, Yoast SEO om de website te optimaliseren voor zoekmachines en YouTube om ingesloten video’s te tonen. Met deze partijen heeft BudgetVertalingOnline een verwerkersovereenkomst. Over het algemeen worden deze gegevens niet langer dan twee jaar bewaard.

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten, zoals video’s, afbeeldingen, artikelen, enz. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud in de gaten houden, inclusief het traceren van je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Als je een reactie achterlaat op onze site, kun je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor jouw gemak, zodat je je gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer je een andere opmerking achterlaat. Deze cookies blijven een jaar achter.

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier evenals het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string voor spamdetectie.

Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van je e-mailadres (ook wel hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of je deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar. Na goedkeuring van je opmerking is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je opmerking.

Dit zijn cookies die BudgetVertalingOnline achterlaat: __sharethis_cookie_test__ (sessie, noodzakelijk, blijft zolang sessie duurt), __unam (derden, niet noodzakelijk, blijft 21 maanden), _ga (derden, niet noodzakelijk, blijft 2 jaar), _gid (derden, niet noodzakelijk, blijft 24 uur), _icl_current_language (derden, noodzakelijk, blijft 24 uur), comment_author_ (eigen, niet noodzakelijk, blijft 2 weken),  comment_author_email_ (eigen, niet noodzakelijk, blijft 2 weken), comment_author_url (eigen, niet noodzakelijk, blijft 2 weken), pll_language (derden, noodzakelijk, blijft 24 uur), wplc_chat_status (derden, niet noodzakelijk, blijft 24 uur), and wplc_yes minimize (derden, niet noodzakelijk, blijft 24 uur).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BudgetVertalingOnline en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@budgetvertalingonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BudgetVertalingOnline wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BudgetVertalingOnline neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@budgetvertalingonline.nl

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen aan deze privacy- en cookieverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd. De laatste wijziging aan deze privacy- en cookieverklaring was 24-5-2018.